De Koning van Leeuwarden, Mindert Hepkema

Mindert Hepkema past in het rijtje namen van illustere sportpioniers als Pim Mulier en Pierre de Coubertin. Als oprichter van de Vereniging De Friesche Elfsteden kreeg Hepkema landelijke bekendheid. Onder zijn voorzitterschap groeide de Elfstedentocht uit tot een groot nationaal sport evenement. 

Hepkema’s rol in Friesland als advocaat, krantenmagnaat, bestuurder en societyfiguur bleef later opvallend onderbelicht. In het interbellum was Hepkema in Friesland een van de meest invloedrijke figuren. Als persoon was hij zowel geliefd als gevreesd. Hij was extravagant en in zijn privéleven mateloos en buitensporig. 

Na de Bezetting verloor zijn reputatie glans doordat hij beschuldigd werd van collaboratie. Mindert kwam in verweer en beriep zich op het gebrek aan duidelijke voorschriften van de regering in Londen. Er ontstond een vuile krantenoorlog tussen oud-verzetskringen en Mindert Hepkema over de vraag of Hepkema’s bladen konden terugkeren. Mindert werd door de persraad veroordeeld tot een ontzegging van een journalistieke functie, maar tot een definitieve uitspraak kwam het nooit. Voordat het hoger beroep diende overleed Mindert, in juli 1947. 

Hoewel zijn zoon Jaap Hepkema er alles aan deed om het krantenbedrijf in stand te houden, mislukte dat volledig. Er volgde een bittere strijd over de nalatenschap van Hepkema, die bijna veertig jaar in beslag zou nemen. De tragiek was dat niet alleen Mindert ten onder was gegaan in de discussie over goed of fout. Het leven van Jaap kwam ook grotendeels in het teken van dat dilemma te staan

Auteur: Mark Hilberts 

ISBN: 97899082205244

Download kosteloos het boek via www.markhilberts.nl  
Hard copy vanaf week 15 via de online boekhandel te koop