De jeugd weer in beweging: hup, het ijs op!

Nederland kent genoeg schaatsverenigingen. Zo rond de 400, waarvan enkele ingeslapen ijsclubs zijn, die alleen geactiveerd worden door natuurijs. Andere zijn actieve schaatsclubs, die ieder jaar weer graag nieuwe leden verwelkomen. Maar, dan moeten er wel nieuwe leden zijn.

De jeugd weer op de schaats

Er komen zorgwekkende cijfers naar voren uit diverse onderzoeken, waaruit blijkt dat de jeugd steeds minder beweegt. Kinderen onder de twaalf jaar sporten nog wel, maar hun dagelijkse beweging is sterk ondermaats. Ook tieners gaan steeds minder sporten. Van de 80 procent die in 2016 wekelijks sportte, daalde dat in 2017 naar 70 procent. Er wordt al gauw een vinger gewezen naar de boosdoeners: computers, tablets, telefoons en de daarbij behorende social media en games. Kinderen zouden er futloos van worden.

Vanwege deze zorgwekkende cijfers, is het maatschappelijk streven de jeugd meer te laten bewegen. Sport is goed voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van een kind. Tijd dus, om niet alleen naar de boosdoener te wijzen, maar om daar wat aan te doen. Met natuurijs is het aannemelijk dat er sneller interesse is in de schaatssport. De winters worden echter steeds minder streng en deze motiverende activator is niet meer genoeg. Om niet afhankelijk te zijn van de hulp van koning winter, is er nu het landelijke initiatief IJSTIJD!

Landelijke campagne IJSTIJD!

IJSTIJD! is een landelijke campagne die vanaf nu jaarlijks
losbarst in oktober. Het is een brede Jeugd op de schaatssamenwerking, waarin kunstijsbanen, tijdelijke ijsbanen, schaatsscholen, basisscholen en schaatsverenigingen een belangrijke rol spelen. De KNSB, KPN, Rabobank en de Vereniging Kunstijsbanen Nederland lanceren dit initiatief om alle kinderen in Nederland enthousiast te maken om te gaan schaatsen. IJSTIJD! is gericht op kinderen tot en met twaalf jaar.

Grote kweekvijver

Nederlandse schaatsers behoren al jaren tot de wereldtop en daar beleven miljoenen mensen weer kijkplezier aan. Dat internationale succes van onze schaatsers is onder meer te danken aan het grote aantal beoefenaars en de infrastructuur van ijsbanen, schaatsverenigingen, schaatsscholen en regionale talentencentra.

Wat is het plan?

De KNSB en haar samenwerkingspartners willen alle kinderen met deze oer-Hollandse sport laten kennismaken op kunstijs. Ons land telt 23 grote kunstijsbanen, die van oktober tot april open zijn, en tientallen kleinere ijsbanen, die veelal vanaf Sinterklaas tot het einde van de kerstvakantie in de stads- en dorpscentra liggen.

Vele tijdelijke ijsbanen vormden sinds 2011 al het collectief
van IJSTIJD! De naam staat vanaf nu voorJeugd op het ijs een veel breder initiatief. De eerste stap is om komend jaar 250.000 kinderen via het schoolschaatsen op een leuke manier kennis te laten maken met de sport.  Hoe mooi zou het zijn als er bij sommige van deze kinderen een passie ontluikt voor de schaatssport, terwijl ze deze anders misschien nooit hadden ontdekt.

Vaker het ijs op

Vanaf dit seizoen ontvangen zij na hun schaatsles een IJSTIJD!-polsbandje met een unieke code dat hen de kans biedt om nog eens gratis of voordelig te gaan schaatsen. Op de website www.schaatsen.nl/ijstijd presenteren ijsbanen, schaatsscholen en schaatsverenigingen hun aanbod. Zo kunnen de kinderen laagdrempelig extra schaatsplezier beleven. Hopelijk brengt dit weer nieuwe talenten voort, die later in de voetsporen van Sven en Ireen, Sjinkie of Suzanne kunnen treden.