Shorttrack- en langebaanschaatsers gaan de Ultimate Icederby battle aan om de beste schaatser

van de wereld te worden.

“Ik zou wel eens tegen Sjinkie willen strijden” aldus Michel Mulder tijdens de drukbezochte

persconferentie in Almere.

Vanaf half juni zal Icederby Europe alle schaatsers de mogelijkheid bieden om deze sport onder

de knie te krijgen en vorm te geven. In samenwerking met de schaatsers, hun coaches en officials

zal Icederby worden getest. Met time-trails en test-races zullen de afstanden en het

schaatsmateriaal worden bepaald.

Tijdens de persconferentie ontstond er al een levendige dynamiek over het type schaats.

Sjinkie Knegt zat er nuchter in: “Ik schaats op wat het snelst is, of dat nu een klapschaats is of

een vaste schaats. Ik zorg er gewoon voor dat ik hard ga” .

Elise Christie was nog overtuigender “ I am going to win this!”

Arianne Fontana gaf aan naar Thialf te komen om te trainen zodra de baan er ligt. Jorien ter Mors

keek het relaxed met een brede glimlach aan en gaf toe dat een 220 meter baan voor haar op het

lijf geschreven is. Bij de mannen was Bart Swings nog wat voorzichtig met zijn uitspraken

realiserende dat er na het rechte stuk van zo’n 58 meter er een krappere bocht volgt dan die bij

het langebaan schaatsen. En dat met een snelheid van ruim boven de 50 km per uur. Michel