​Win 2 kaarten voor reis naar de spelen in Korea!

Mkbasics.nl biedt iedereen de kans om zelf aanwezig te zijn bij een schaatswedstrijd in Korea! Op een speciale website worden 10 vragen gesteld over mkbasics.nl door het damesmarathonteam dat mkbasics.nl nu voor het 9e jaar sponsort. De rijdsters hebben voor elke vraag een leuke vlog opgenomen. Wekelijks verschijnt er op de website een nieuwe vlog met de vraag die je moet beantwoorden.

De winnaar wint 2 tickets voor de Olympische spelen in Korea inclusief overnachtingen en het bezoek aan een van de schaatswedstrijden. Naast deze hoofdprijs van 2 tickets naar Korea zijn er ook wekelijks mooie prijzen zoals sportkleding te winnen. Je kunt te alle tijd instappen en meedoen.

Mkbasics.nl is een arbodienst die klaar is met verzuim, het gaat ons om maximale inzet. Dat vraagt om casemanagers en bedrijfsartsen die zeggen waar het op staat. Die alle partijen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Die klachten serieus nemen, maar door flauwekul heen prikken. Die persoonlijke aandacht geven en duidelijk zijn als het moet.

We maken helder wat we verwachten: van werknemers dat ze investeren in hun inzetbaarheid en er bij verzuim alles aan doen om de draad weer op te pakken. Van werkgevers dat ze er werk van maken om hun werknemers gemotiveerd en fit te houden. En van onszelf dat we werknemers waar mogelijk met de juiste hulp en begeleiding weer snel inzetbaar krijgen.

Daar zetten wij ons voor in. Wat beweegt jou?

AANBIEDINGEN