Proskating natuurijsspecial

“Nederland heeft die Tocht nodig om meerdere redenen, niet alleen voor het schaatsen, maar ook om te laten zien dat we dit nog kunnen doen in dit land” zegt Wiebe Wieling, de voorzitter van de Vereniging der Friesche Elfsteden in een door schaatsmagazine Proskating georganiseerd gesprek met oud-winnaar Reinier Paping en marathonschaatser Simon Schouten.

Terug naar de finishplaats
Proskating ging met Elfstedenlegende Reinier Paping en topmarathonschaatser en favoriet voor een toekomstige overwinning Simon Schouten voor het eerst in 55 jaar terug naar de Groote Wielen, naar de plaats waar Paping als winnaar over de streep ging en blikte daar terug én vooruit. “Er is geen land dat zoiets heeft als de Elfstedentocht, dat het hele land in rep en roer brengt” aldus oud-winnaar Paping, die beter dan wie ook weet wat die Tocht losmaakt. Voor Schouten zou een Elfstedentocht een nieuwe ervaring zijn: “Dat zal voor mijn generatie heel vreemd zijn. Maar aan de andere kant verwacht ik dat heel Nederland plat ligt. Omdat het zo uniek is en zoveel jaar niet geweest is. Dat een hele jonge generatie door hun ouders worden overgehaald Elfstedentocht te gaan kijken.”

Afsluitdijk afgesloten, sporen dicht
Stond het land in ’63 al op z’n kop, nu zou een Elfstedentocht het hele land op de kop zetten. Schouten spreekt tegen Wieling zijn angst uit dat dit wel eens tot ongelukken zou kunnen leiden, een gevoel dat naar zijn zeggen door meer rijders gedeeld wordt. “Wij als rijders denken er wel eens over, of het nog wel haalbaar is.” Wat Wieling betreft hoeft hij zich hierover echter geen zorgen te maken en gaat in het artikel uitgebreid in op de voorbereidingen, die het hele jaar doorgaan “Mensen denken dat een week voor het gaat vriezen we voor het eerst bij elkaar komen. Wij zijn het hele jaar door bezig die tocht voor te bereiden en te organiseren, en hebben er dan menselijkerwijs gesproken alles aan gedaan wat mogelijk is om het goed te laten gaan. Bartlehiem wordt afgezet, de Afsluitdijk kan worden afgesloten en de sporen gaan dicht.”

Het hele gesprek is terug te lezen in de speciale natuurijs-editie van Proskating.

AANBIEDINGEN